POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR) A SC A_BEST INTERACTIV SRL (“A_BEST Business Lounge”)

I. PREAMBUL

SC A_BEST INTERACTIV SRL este operator de date cu caracter personal, inscris sub nr. 16332/ 2010, in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.

Pentru furnizarea serviciilor sale, in temeiul executarii obligatiilor contractuale, precum si in vederea indeplinirii obligatiilor legale in materie fiscala, SC A_BEST INTERACTIV SRL prelucreaza anumite date cu caracter personal.

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii acestora.

Din 25 mai 2018, intra in vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protectia datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Deoarece colectam datele dumneavostra personale, dorim sa va informam in ce scopuri le folosim si care sunt drepturile de care dispuneti conform GDPR (“General Data Protection Regulation”).

II. CINE SUNTEM?

Operatorul de date cu caracter personal este SC A_BEST INTERACTIV SRL, cu sediul social in Str. Gen. Ernest Brosteanu, nr. 15A, camera 8, Sector 1, Bucuresti. Societatea este reprezentata legal de dna. Aura Valentina Icodin, Administrator Unic.

III. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

“Date personale” înseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct sau indirect. Aceasta înseamna ca datele personale includ lucruri precum: numele, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, adresa IP a computerului dumneavoastra, precum și modulele cookie.

IV. CE INSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

V. PRINCIPIILE SC A_BEST INTERACTIV SRL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

SC A_BEST INTERACTIV SRL se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

 1. prelucrate in mod corect, legal si transparent;
 2. colectate in scopuri specificate, explicite si legitime;
 3. adecvate, relevante si limitate in raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. corecte si actualizate;
 5. pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar in raport de scopul prelucrarii;
 6. procesate in conformitate cu drepturile persoanei vizate, intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel incât datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

VI. CE INCLUDE PREZENTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SC A_BEST INTERACTIV SRL?

Prezenta politica de confidentialitate include aspecte legate de:

A. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM SI PROCESAM;

B. SCOPURILE SI TEMEIUL PENTRU CARE COLECTAM SI PRELUCRAM DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL;

C. PERIOADA STOCARII DATELOR;

D. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CALITATE DE PERSOANE VIZATE SI MODUL IN CARE LE PUTETI EXERCITA;

E. CUI II PUTEM DEZVALUI DATELE CU CARATER PERSONAL (DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI).

A. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM SI PROCESAM

Datele dvs. cu caracter personal care pot fi prelucrate sunt urmatoarele, de la caz la caz: nume, prenume, adresa de email, profesia, functia, numar de telefon fix/ mobil, nr. fax. In cazul necesitatii facturarii persoanelor fizice, se va prelucra si Codul Numeric Personal si adresa de domiciliu, in vederea emiterii facturii fiscale.

B. SCOPURILE SI TEMEIUL PENTRU CARE COLECTAM  SI PRELUCRAM  DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL

Scopurile prelucrarii sunt:

 1. Furnizarea serviciilor oferite de SC A_BEST INTERACTIV

In scopul incheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul incheierii sau executarii contractului. Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a va putea oferi serviciile solicitate. Ne bazam in acest caz pe interesul legitim in furnizarea serviciilor noastre, in functie de domeniul nostru de activitate si de gestionarea relatiei cu dumneavoastra.

 1. Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele de contact pentru a comunica cu dumneavostra in legatura cu activitatile desfasurate de catre SC A_BEST INTRERACTIV SRL si cu orice alte aspecte relevante legate de colaborarea sau posibila colaborare dintre noi. Ne bazam in acest caz si pe interesul legitim in furnizarea serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.

 1. Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege

In scopul indeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale in scopul indeplinirii unor obligatii legale. Astfel, solicitam o serie de date personale in scopul de a ne indeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale in legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale.

 1. Trimiterea de newslettere si emailuri

Putem, de asemenea, sa folosim datele dvs. de contact pentru a va furniza in forma electronica newslettere de specialitate despre serviciile noastre, precum si despre evenimentele, concursurile si/sau tombolele organizate de noi. Trimiterea acestor informatii in deplina conformitate cu noile reglementari poate fi facuta daca v-ati abonat si v-ati exprimat consimtamântul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteti oricând sa va retrageti consimtamântulexprimându-va optiunea de a nu primi newslettere in viitor, apasând butonul “Dezabonare” atunci când primiti e-mailul respectiv sau puteti solicita acest lucru scriind la office@abest-lounge.com.

C. PERIOADA STOCARII DATELOR

SC A_BEST INTERACTIV SRL poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

D. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CALITATE DE PERSOANE VIZATE SI MODUL IN CARE LE PUTETI EXERCITA

In conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SC A_BEST INTERACTIV le prelucreaza:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveti dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveti dreptul sa cereti ca Datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau invechite si/ sau sa le completati daca acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – In unele cazuri, aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastra. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea sa fim fortati sa pastram Datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii Datelor dumneavoastra. Acest lucru inseamna ca prelucrarea Datelor dumneavoastra este limitata, astfel incat sa putem pastra Datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in circumstante specifice prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveti dreptul sa mutati, sa copiati sau sa transferati datele care va intereseaza din baza noastra de date intr-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ati furnizat, atunci cand procesarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe baza unui contract si este implementata prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opozitie – Va puteti opune în orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment – Va puteti retrage consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta – Aveti dreptul sa depuneti o plangere in fata autoritatii de protectie a datelor din tara dumneavoastra de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protectie a datelor ale SC A_BEST INTERACTIV SRL.
 9. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct – Va puteti dezabona sau renunta la comunicarea noastra de marketing direct in orice moment.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care SC A_BEST INTERACTIV SRL le prelucreaza prin adresarea unei cereri scrise catre secretariatul societatii noastre sau la adresa de email office@abest-lounge.com. Intr-o astfel de situatie este posibil sa solicitam o dovada a identitatii dumneavoastra.

E. CUI II PUTEM DEZVALUI DATELE CU CARACTER PERSONAL (DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI)

Datele cu caracter personal prelucrate de catre SC A_BEST INTERACTIV SRL vor putea fi divulgate si/ sau transferate catre terti doar in situatia in care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a proceda in acest sens, cu exceptia situatiilor in care exista o obligatie legala/ contractuala pentru SC A_BEST INTERACTIV SRL de a proceda in acest mod.  Astfel, accesam, pastram si oferim datele dumneavoastra autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati atunci cand legea ne impune acest lucru.

 VII. SECURITATEA PRELUCRARII

SC A_BEST INTERACTIV SRL a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii SC A_BEST INTERACTIV SRL, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama SC A_BEST INTERACTIV SRL sunt obligate sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

VIII. EXONERARE DE RASPUNDERE

 1. SC A_BEST INTERCTIV SRL nu isi asuma raspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de catre utilizatori prin intermediul formularului de inscriere de pe site-ul www.abest-lounge.com. SC A_BEST INTERCTIV SRL intelege ca are, in schimb, obligatia de a administra in conditii de siguranta, si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate. SC A_BEST INTERACTIV SRL va folosi informatiile pe care le furnizati in sectiunea corespunzatoare de contact, existenta pe site (www.abest-lounge.com), exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastra. Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.abest-lounge.com, intelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 2. Site-ul www.abest-lounge.com poate contine legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea SC A_BEST INTERACTIV SRL. SC A_BEST INTERACTIV SRL nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. SC A_BEST INTERACTIV SRL nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

IX. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezentul Regulament poate face obiectul unor modificari periodice de continut. Astfel, va recomandam sa verificati aceasta pagina pentru a fi la current cu actualizarile efectuate.

X. CLARIFICARI

Termenii prezentei POLITICI PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR) se interpreteaza in conformitate cu legislatia aplicabila.

Daca aveti întrebari sau doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne trimiteti o solicitare scrisa, folosind urmatoarele date de contact: Str General Ernest Brosteanu nr 15 A, cam. 8, sectorul 1, Bucuresti sau office@abest-lounge.com.

Ne vom asigura ca sunt luate masurile adecvate pentru a raspunde solicitarii dvs. fara intârzieri nejustificate, in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informatiile vor fi furnizate pe cale electronica, daca este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati in mod expres transmiterea in scris.

 

Data ultimei revizuiri: 23.05.2018.

Rezerva spatiul adecvat afacerii tale!